Локации
mapa

sЛОКАЦИИ

ПДРУЖНИЦА БР. 1 е лоцирана во населба Капиштец, на ул. Васил Ѓоргов бб, во ТЦ ЗЕБРА - на источниот влез, веднаш до главна каса, на влезот во СУПЕР ТИНЕКС. За потрошувачите на БИАНЦО БЕЛЛО, паркингот е бесплатен.
Пристапот со автомобил е едноставен по ул. Васил Ѓоргов или по ул. Народен фронт. Има два влеза на паркингот и тоа од ул. Васил Ѓоргов - јужен влез на отворениот паркинг и од источна страна, влез во катната гаража
ПОДРУЖНИЦА БР. 2 е лоцирана на улица Московска, во СП МАРКЕТ Тафталиџе, на источниот влез. За потрошувачите на БИАНЦО БЕЛЛО, паркингот е бесплатен.
Пристапот со автомобил е едноставен по ул. Московска, а околу целиот трговски објект има паркинг места.

sl1

sl2

sl3